Strona główna
O szkole
Dla tych, którzy zaczynają w naszej Szkole…
Dla tych, którzy kontynuują w naszej Szkole…
Kontakty i gdzie jesteśmy
Program poziomów Szkoły

 

Oto spis treści oraz umiejętności, z których składają się nasze poziomy zaawansowania:  

I. A1 livello iniziale: rodzajnik określony i nieokreślony, c'è/ci sono, zgodność rzeczownika i przymiotnika w liczbie pojedynczej i mnogiej, zaimki dzierżawcze, odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym oraz ok. 14 czasowników nieregularnych, w tym modalnych, zastosownie przyimków prostych szczególnie z miejscami, przyimki ściągnięte, czasowniki zwrotne, określanie godziny, słownictwo (rodzina, praca, dom, życie codzienne, dni, miesiące), zaimki wskazujące questo i quello, określenia częstotliwości, liczebniki do miliona, liczebniki porządkowe.  

II. A2 livello base: czas przeszły passato prossimo, zaimki osobowe dopełnienia bliższego i dalszego z czasem teraźniejszym, czasownik piacere oraz inne czasowniki nieosobowe, słownictwo (jedzenie, restauracja, sklepy, czas wolny, ubrania, szkoła).

III. A3 livello comunicativo: zaimki dopełnienia bliższego i dalszego w użyciu z czasem passato prossimo, zaimki osobowe akcentowane, forma nieosobowa czasowników, czasownik volerci, czas przyszły futuro semplice, czas przeszły imperfetto, forma progresywna stare + gerundio, słownictwo (wakacje, pogoda, pytanie o droge, miasto, plany na przyszłość).

IV. B1 livello comunicativo: zgodność czasów przeszłych, zaimki łączone dopełnienia bliższego i dalszego, cząsteczki ne i ci, tryb condizionale presente i passato, słownictwo (poszukiwanie pracy, uczucia, zdrowie, biuro).

V. B2 livello medio: formy nieosobowe, czasownik metterci, stopniowanie przymiotnika i przysłówka, zaimki względne, strona bierna, zgodność czasów w trybie oznajmującym, słownictwo (srodki lokomocji, opis osoby, wieś, miasto).

VI. B3 livello grammaticale: czas przeszły passato remoto, tryb łączący congiuntivo, okresy warunkowe, zgodność czasów i trybów

VII. C1 livello sviluppo: fissazione e applicazione del livello precedente, concordanza dei tempi, formazione delle parole, modi di dire, forme idiomatiche con le particelle ne, ci e la.  

VIII. C2 livello avanzato: discorso diretto e indiretto, forme implicite, nomi irregolari, presenza e ommissione dell'articolo, genere dei nomi.

IX. CELI 3/4/5

© COPYRIGHT DANTE ALIGHIERI 2007-2013