Strona główna
O szkole
Dla tych, którzy zaczynają w naszej Szkole…
Dla tych, którzy kontynuują w naszej Szkole…
Kontakty i gdzie jesteśmy
Strona główna
O szkole
Dla tych, którzy zaczynają w naszej Szkole…
Dla tych, którzy kontynuują w naszej Szkole…
Kontakty i gdzie jesteśmy
Metody

W naszym Centrum ogromną wagę przywiązujemy, nie tylko do metodyki, ale przede wszystkim do dydaktyki. Współczesna glottodydaktyka łączącą elementy teorii komunikatywnych: sytuacyjnych i pojęciowo-funkcjonalnych oraz (dla nas b. ważnej) humanistyczno-afektywnych podkreśla konieczność budzenia się u uczącego sie tego, co Europejski system opisu kształecenia językowego nazywa wrażliwością interkulturową. Oznacza to, że oprócz rozwijania podstawowych umiejętności językowych staramy się również rozwijać umiejętności interkulturowe takie jak:

  • umiejętność dostrzegania relacji (różnic i podobieństw) między kultura własną a obcą,
  • umiejętność przezwyciężania stereotypów,
  • umiejętność szerszego, głębszego i tolerancyjnego spostrzegania odrębnej kultury zapewniająca odpowiednie strategie w kontakcie z osobami z innej kultury.

Te umiejętności, doskonale wpisujące się w filozofię naszego Centrum. Staramy się je wykształcić nie tylko wprowadzając odpowiednie treści merytoryczne, ale również przez nacisk na relacje interpersonalne, czyniąc ucznia aktywnym podmiotem procesu naucznia. W ten sposób oddalamy sie od starego modelu relacji bierny uczeń - wszechwiedzący nauczyciel oraz od tak popularnego merkantylnego podejścia do Uczniów. 

Inną cechą wyróżniającą naszą Szkołę spośrod innych placówek tego typu jest fakt, iż metody i sposób prowadzenia zajęć zapewniają skuteczność równą lub wyższą od lekcji indywidualnych. Podczas lekcji wykorzystujemy do pracy internet (tablica multimedialna), a poza lekcjami zachęcamy do jego korzystania sugerując w jaki sposób może być użyteczny.

Tylko w naszej Szkole, podczas pierwszego semestru, uczniowie przy uprzednim zgłoszeniu nieobecności, otrzymują na maila matariał przerabiany wraz z tłumaczeniem gramatycznym, co pozwala w ogromnym stopniu opanować umiejętności nabywane przy obecności na lekcji.

Nauczanie w naszej szkole charakteryzuje się zmianą metod wraz z podwyższaniem się poziomu zaawansowania.

Podczas początkowej fazy nauki (szczególnie I i II semestr) przeważa stosowanie metod komunikacyjnych zmierzających do opanowania reakcji językowych w najczęściej spotykanych sytuacjach życiowych. Starając się o urozmaicenie procesu nauczania na lekcji posługujemy się piosenkami, odtwarzamy scenki, a wiele z naszych ćwiczeń ma formę zabawową. Do poszerzenia zakresu leksykalnego w dużej mierze wykorzystujemy projektor multimedialny. Od kilku lat uczniowie tych poziomów uczą się dodatkowo w oparciu o ćwiczenia online.

Wraz z podwyższaniem się poziomu zaawansowania (od III semestru) zwiększa się nacisk na opanowanie struktur gramatycznych oraz wykorzystywanie oryginalnych materiałów.

W trzecim roku nauki, oprócz kontynuowania celów dydaktycznych wyżej wymienionych, zapoznajemy uczniów z historią literatury, sztuki, muzyki i kina włoskiego.

Pierwsze VI poziomów opierą się o środki audiowizualne, pracę w internecie, materiały telewizyjne.

Zajęcia w czwartym roku, przygotowujące do egzaminów, mają na celu wyrównanie indywidualnych braków w zakresie wiedzy metalingwistycznej, zapoznanie uczniów z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz ćwiczenie poszczególnych zdolności językowych, w tym także języka pisanego na poziomie tzw. italiano standard.

Podczas trwania kursów uczniowie mogą korzystać z biblioteki zawierającej zarówno dzieła literatury, periodyki i gazety, jak i podręczniki do nauki.

Elementy kultury są realizowane zarówno dzięki materiałom dydaktycznym jak i odwoływaniu się do wiedzy jaka posiadają (co jest jednym z warunków zatrudnienia) sami nauczyciele o Włoszech i o jego społeczeństwie.

Stymulujemy indywidualne sposoby dotarcia do wiedzy o języku, służąc bardzo chętnie informacjami o ciekawych adresach spoza struktur naszej Szkoły.

Bardzo dużą wagę przywiązujemy do faktu, że grupy standardowe nie przekraczaja 12 osób, ponieważ jesteśmy przekonani, że w ten sposób znacznie zwiększamy efektywność procesu dydaktycznego i umożliwiamy indywidualne podejście do ucznia.

 

DANTE ALIGHIERI - Centrum Nauki Języka Włoskiego,
ul. Mielżyńskiego 18/3 - Poznań,
tel.  kom. 600-83-66-22.
Nr konta: 37 1140 2004 0000 3402 5574 0680
e-mail: info@scdantealighieri.com.pl
sekretariat@scdantealighieri.com.pl

© COPYRIGHT DANTE ALIGHIERI 2007-2013