Alberto Regagliolo

  • Alberto Regagliolo ukończył post-doc z lingwistyki włoskiej (Universidade de Lisboa) i otrzymał stopień doktora z metodologii humanistycznych (Universidad de Alicante).
  • Regagliolo posiada kwalifikacje do nauczania języka włoskiego, hiszpańskiego i łaciny.
  • Posiada również certyfikaty TEFL i TESOL.
  • Współpracuje z Teletandem-Corinei Research Group w nauczaniu języka włoskiego (Universidad de Alicante) i jest honorowym współpracownikiem Wydziału Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych tego samego wydziału.
  • Współpracuje również z hiszpańskim Ministerstwem Edukacji (CEFIRE) w zakresie planowania i nauczania łaciny.
  • Jego główne zainteresowania naukowe to: nauka języka włoskiego i łaciny, dydaktyka języka włoskiego oraz edukacja w szkole podstawowej.
  • Pracował w różnych ośrodkach, m.in.: UKSW, WSF, IIC w Krakowie (Włoski Instytut Kultury w Krakowie), Oxford University, Universidad de Alicante, prowadząc również badania na Universidade de Lisboa oraz St. Andrews University.