Gerardo

NIETYPOWY NAUCZYCIEL WŁOSKIEGO

Gerardo ma doświadczenie w psychologii i neuronauce.

  • Przez większą część swojej kariery był zaangażowany w badania z zakresu psychologii, koncentrując się przede wszystkim na pamięci, emocjach i języku.
  • Następnie poświęcił się nauczaniu najpierw psychologii, a następnie języka włoskiego dla obcokrajowców, integrując swoją dotychczasową wiedzę z psychologii w swoją metodologię.
  • Biegle posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.
  • Posiada certyfikat DITALS II stopnia wydany przez Uniwersytet dla Cudzoziemców w Sienie.
  • Od kilku miesięcy przebywa w Poznaniu, a ostatnio dołączył do Szkoły Dantego Alighieri.
  • Jego lekcje prowadzone są wyłącznie w języku włoskim, starając się zminimalizować użycie języków pomocniczych nawet na początkowych poziomach.
  • Jest osobą empatyczną, stwarza najlepsze warunki do miłej i nieoceniającej atmosfery w klasie.
  • Postrzega siebie raczej jako tutor, niż nauczyciel i zachęca do wzajemnej współpracy między uczniami.
  • Ma wiele pasji, którymi będzie się z Tobą dzielić.
  •