Grażyna Griso

Psychologia skutecznego nauczania

Doświadczenie i energia w czystej postaci.

 • 100% zaangażowania, rewelacyjna interakcja ze studentami, pasja przekazywania wiedzy,
 • magister psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • od 2001 r. właścicielka Centrum Nauki Języka Włoskiego Dante Alighieri, czyli pierwszej profesjonalnej szkoły specjalizującej się w zaawansowanej dydaktyce języka włoskiego,
 • 25 lat doświadczenia w nauczaniu,
 • 3 lata spędzone we Włoszech,
 • Zdany z wyróżnieniem egzamin CILS 4,
 • wielokrotna uczestniczka warsztatów dydaktycznych prowadzonych przez czołowych włoskich specjalistów w zakresie dydaktyki, m.in. prof. Marco Mezzadri,
  współautorka polskiej wersji należącego di listy MEN podręcznika Affresco italiano A1,
  autorka polskiej wersji słownika dla dzieci (wyd. LektorKlett),
 • założycielka stowarzyszenia Associazione italo-polacca Kulturando,
 • ukończyła studia podyplomowe z nauczania języków romańskich na UAM, 
 • ma za sobą 4 lata studiów doktoranckich, które w ogromnym stopniu pogłębiły jej wiedzę z zakresu lingwistyki oraz akwizycji i nauczania języka obcego,
 • jej pasją jest teoretyczna strona dydaktyki języków obcych, zagadnienie związków kultury, języka  i procesów psychologicznych zachodzących u uczącego się,  
 • uwielbia rozważania nad zagadnieniami filozoficznymi, muzykę i sztukę,
 • w Dante Alighieri pełni rolę opiekuna dydaktycznego, a wcielając w praktykę autorskie podejście w dydaktyce, zarządza Szkołą.