NEW

Lista aktywnych grup
Nazwa grupy:

Tryb nauki:

Poziom:

Pierwsze zajęcia:

Ostatnie zajęcia:

Terminarz zajęć:

Opis grupy:

Lektor:
query("SET NAMES utf8"); } catch(PDOException $e) { echo 'Połączenie z bazą danych nie mogło zostać utworzone!'; } return $pdo_connection; } $connection = lacz_bd(); $days = ['pon','wto','sro','czw','pia','sob','nie']; $in1 = ''; $sql_add1 = ''; foreach ($days as $day) { if (!empty($_POST['chb_'.$day])) $in1 .= "'".$_POST['chb_'.$day]."',"; } $in1 = substr($in1, 0, strrpos($in1, ',')); if (strlen($in1) > 0) $sql_add1 = "AND TER.NAME IN ($in1)"; $in2 = ''; $sql_add2 = ''; if ($_POST['sta'] == '1') $in2 .= "1,"; if ($_POST['onl'] == '3') $in2 .= "3,"; $in2 = substr($in2, 0, strrpos($in2, ',')); if (strlen($in2) > 0) $sql_add2 = "AND GRT.ID IN ($in2)"; $in3 = ''; $sql_add3 = ''; if (!empty($_POST['levels'])) foreach ($_POST['levels'] as $level_id) $in3 .= $level_id.','; $in3 = substr($in3, 0, strrpos($in3, ',')); if (strlen($in3) > 0) $sql_add3 = "AND LEV.ID IN ($in3)"; $in4 = ''; $sql_add4 = ''; if (!empty($_POST['lecturers'])) foreach ($_POST['lecturers'] as $lecturer_id) $in4 .= $lecturer_id.','; $in4 = substr($in4, 0, strrpos($in4, ',')); if (strlen($in4) > 0) $sql_add4 = "AND LEC.ID IN ($in4)"; if (empty($_POST['fromInput'])) $fromInput = 8; else $fromInput = $_POST['fromInput']; if (empty($_POST['toInput'])) $toInput = 20; else $toInput = $_POST['toInput']; $sql_add5 = "AND LEFT(HOU.NAME,2) >= $fromInput AND MID(HOU.NAME,7,2) <= $toInput"; $levels = $connection->query("SELECT DISTINCT (LEV.ID) ID, LEV.NAME POZIOM FROM CATEGORIES SEM, CATEGORIES LAN, CATEGORIES LEV, CATEGORIES GRO, GROUP_TYPES GRT WHERE GRO.UPPER_ID = LEV.ID AND LEV.UPPER_ID = LAN.ID AND LAN.UPPER_ID = SEM.ID AND SEM.UPPER_ID = 0 AND GRO.STATUS = 'Aktywny' AND GRO.GROUP_TYPE_ID IN (1,3) AND GRO.GROUP_TYPE_ID = GRT.ID AND SEM.STATUS = 'Aktywny' ORDER BY POZIOM"); $lecturers = $connection->query("SELECT DISTINCT (LEC.ID) ID, LEC.NAME IMIE, LEC.FORENAME NAZWISKO FROM CATEGORIES GRO, LECTURERS LEC WHERE GRO.STATUS = 'Aktywny' AND GRO.GROUP_TYPE_ID IN (1,3) AND GRO.LECT_ID = LEC.ID ORDER BY NAZWISKO, IMIE"); echo '

Odkryj wszystkie dostępne kursy języka włoskiego

Kursy dla każdego... od początkujących po bardziej doświadczonych!

'; echo '
'; echo '
Tryb nauki
Poziom zajęć'; foreach ($levels as $level) { echo '
'; } echo'
Okno zajęć
godzina od:
godzina do:
Lektor'; foreach ($lecturers as $lecturer) { echo '
'; } echo '
'; echo '
'; $days_tab = ['pon'=>'poniedziałek','wto'=>'wtorek','sro'=>'środa','czw'=>'czwartek','pia'=>'piątek','sob'=>'sobota','nie'=>'niedziela']; $result = $connection->query("SELECT DISTINCT(GRO.ID), LEV.NAME POZIOM, GRO.NAME GRUPA, GRO.ID, LEC.NAME IMIE, LEC.FORENAME NAZWISKO, GET_TERM(GRO.ID) TERMIN, GET_HOURS(GRO.ID) GODZINY, GRT.NAME GR_RODZAJ FROM CATEGORIES SEM, CATEGORIES LAN, CATEGORIES LEV, CATEGORIES GRO, CATEGORIES TER, CATEGORIES HOU, LECTURERS LEC, GROUP_TYPES GRT WHERE GRO.UPPER_ID = LEV.ID AND LEV.UPPER_ID = LAN.ID AND LAN.UPPER_ID = SEM.ID AND SEM.UPPER_ID = 0 AND GRO.STATUS = 'Aktywny' AND GRO.GROUP_TYPE_ID IN (1,3) AND GRO.LECT_ID = LEC.ID AND GRO.GROUP_TYPE_ID = GRT.ID AND TER.UPPER_ID = GRO.ID AND HOU.UPPER_ID = TER.ID AND SEM.STATUS = 'Aktywny' $sql_add1 $sql_add2 $sql_add3 $sql_add4 $sql_add5 ORDER BY POZIOM, HOU.NAME, NAZWISKO"); echo '
'; while ($row = $result->fetch()) { $days = explode('-', $row['TERMIN']); $day_full = ''; foreach ($days as $day) $day_full .= $days_tab[$day].' '; $hours = explode('$', $row['GODZINY']); echo '
'. '
'.$row['GR_RODZAJ'].'
'. '
'.$row['POZIOM'].'
'. '
'.$day_full. ' '.$hours[0].'
'. '
'.$row['IMIE'].' '.$row['NAZWISKO'].'
'. '
więcej info →
'. '
'; } echo '
'; ?>