Ceny

CENY SUPERINTENSYWNYCH KURSÓW WAKACYJNYCH

   CENY KURSÓW W SIEDZIBIE SZKOŁY w grupie standardowej (od 8-12)

  • w przypadku 1 raty, płatnej w ciągu 2 dni od rozpoczęcia kursu, cena wynosi 890 zł (dla studentów 5% zniżki).
  •  w przypadku 2 rat, płatnych do 5.08.20 r., cena kursu wynosi 2 x 445 zł;
  •  w przypadku 3 rat płatnych do 5.09.20 r. 3 x 296,60 zł
  •  w przypadku 4 rat płatnych do 5.10.20 r. 4 x 222,50

Zniżki: 5% dla studentów;

CENY KURSÓW ONLINE w grupie standardowej (8-10 osób)

  • 1 rata 960zł
  • w przypadku 2 rat, płatnych do 5.08.20r., cena kursu wynosi 2 x 480zł;
  •  w przypadku 3 rat płatnych do 5.09.20r. 3 x 320zł
  •  w przypadku 4 rat płatnych do 5.10.20r. 4 x 240zł
Zniżki: 5% dla studentów;
 
20% zniżka rodzinna; – 50zł za kontynuację
 
 
20% zniżka rodzinna; – 50zł za kontynuację

Ceny lekcji w grupach standardowych tj. od 8-12 osób w roku szkolnym 2019/20

Rodzaj kursuRata przy płatności sem. w V ratach Rata przy płatności semestru w II ratach Rata przy płatności
semestralnej w I racie
Cena semestru przy kontynuacji Cena sem. przy płatności za rok z góry
Poziomy A204,70 zł476,15 zł890 zł840zł 827,70zł
Poziomy B207 zł481,50 zł900 zł850zł 837zł
Poziomy C207 zł481,50 zł900 zł850zł 837zł
Grupy (raz w tyg. 90 min)124,20 zł288,90 zł540 zł515zł502,20zł
Grupy CELI138 zł315 zł600 zł575zł570zł
Grupy maturalne124,20 zł288,90 zł540 zł515zł502,20zł
Italiano in azienda144,90 zł330 zł630 zł605zł 598,50zł

Ceny za godzinę lekcyjną w grupach mniejszych

Ilość osób w grupie

Rodzaj kursu7 osób6 osób5 osoby4 osoby3 osoby2 osoby
Poziomy A18 zł21 zł25 zł29 zł37 zł42 zł
Poziomy B20 zł25 zł26 zł31,50 zł38 zł43 zł
Poziomy C20 zł25 zł26 zł31,50 zł38 zł43 zł
Grupy dyskusyjne25 zł28 zł31 zł35 zł41 zł46 zł
Grupy egzaminacyjnej.w.j.w.j.w.j.w.j.w.j.w.
Grupy maturalnej.poziomy Cj.poziomy Cj.poziomy Cj.poziomy Cj.poziomy Cj.poziomy C
Kurs “italiano in azienda”j.gr.dysk.j.gr.dysk.j.gr.dysk.j.gr.dysk.j.gr.dysk.j.gr.dysk.

Cena lekcji indywidualnych niezależnie od poziomu i rodzaju

UWAGA! Lekcje indywidualne nie są objęte zniżką za kontynuację.

90 mindo godz.14.00 po godz. 14.00
2 x w tyg.100zł 110zł
1 x w tyg.110zł 120zł
w soboty120zł 130zł
60 mindo godz. 14.00po godz. 14.00
2 x w tyg.77zł82zł
1 x w tyg.82zł87zł
w soboty87zł 92zł
45 min do godz. 14.00po godz. 14.00
2 x w tyg. 64zł69zł
1 x w tyg.69zł 74zł
w soboty 74zł 79zł

Umowa, płatność i rezygnacja

Przy zapisie, do momentu podpisania umowy w naszej Szkole nie prosimy o żadną zaliczkę.

W przypadku rezygnacji z kursu w ciągu 7 dni od daty pierwszej lekcji, Szkoła zwraca pełną wpłaconą kwotę.

W każdym momencie uczący się ma prawo zrezygnować z umowy co wiąże się z dodatkowymi kosztami lub otrzymać status zawieszonego słuchacza co oznacza, że będzie mógł wybrać semestr nauki w dowolnym momencie dowolnego roku szkolnego.

W październiku umowa standardowo zawierana jest na rok nauki. W przypadku, kiedy uczący się już od początku wie, że nie może uczestniczyć w II-gim semestrze, za zgodą Szkoły może podpisać umowę tylko na jeden semestr, jednak do ceny semestru doliczane jest 30%.

Umowa zostaje zawarta przed rozpoczęciem kursu, a w ramach jej warunków należy wpłacić na konto Szkoły odpowiednią kwotę w ciągu 2 dni od daty jej podpisania.

 

Close Menu