Poziomy zaawansowania

W naszej Szkole,  od wielu lat, mamy w roku szkolnym grupy na wszystkich 10 poziomach opisanych poniżej.

Do wstępnego ustalenia poziomu zaawansowania służy nam test online, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że bada on tylko bierną znajomość języka. Przynależność do danej grupy, w przypadku wątpliwości, ustalamy na podstawie precyzyjnie przygotowanej rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzamy po umówieniu z lektorem online lub w siedzibie Szkoły.

W ostatnich latach, każdego roku uczniowie uczą się u nas w ok.25 grupach! 

Określenie przez nas poziomu znakiem “+” (które znajdziecie w Planie zajęć lub formularzu Zapisów online) oznacza, że grupa jest w połowie danego poziomu. 

W naszej Szkole respektujemy słuszne dydaktycznie, wytyczne Rady Europy do Spraw Języków!, dlatego jeden poziom realizujemy w 90 godzin lekcyjnych. 

SCHEMAT ODPOWIEDNIOŚCI POZIOMÓW Szkoły i UE

semestr
I, II i III
Zakres materiału pierwszych trzech semestrów pozwala na komunikowanie się w podstawowych sytuacjach życia codziennego.
semestr
IV, V, VI
Doskonalenie umiejętności mówienia, poznanie nowych form gramatycznych oraz poszerzenie sfery leksykalnej pozwala na przyswojenie bardziej wysublimowanych form wyrażania się oraz uzupełnienie wiedzy gramatycznej. Rozwój struktur języka mówionego i języka włoskiego standardowego.
semestr
VII, VIII, IX, X
Pogłębienie wiedzy metalingwistycznej z naciskiem na elementy kultury.
semestr
XI, XII
Najwyższy poziom językowy zapewniający pełne uczestnictwo w kulturze językowej Włoch.

Co to w praktyce oznacza? Po lewej stronie znajdują się poziomy wewnętrzne Szkoły, a po prawej odpowiadające im, poziomy Komisji UE do Spraw Języków. Dzięki rozbiciu na dodatkowy poziom, w naszej Szkole realizujemy, tak jak prawidłowo powinno być, każdy poziom A1, A2, B1 itd….w 90 godzin lekcyjnych.

Jest oczywistym, że ta zmiana wpływa na znaczne zdynamizowanie historii Państwa portfolio językowego poprzez zwiększenie efektywności i pogłębienie kompetencji.

Pragniemy dodać, że w ten sposób wyprzedzamy wszystkie Szkoły języka włoskiego w Polsce, i że jest to możliwe dzięki rosnącej liczbie naszych uczniów wynikającej z zaufania jakim nas Państwo darzą.

Zakładka Poziomy zaawansowania Szkoły jest bardzo przydatna gdy chcemy: 

  • nadrobić zaległości,
  • zrobić sobie powtórkę po przerwie w nauce,
  • tworzyć portfolio językowego na swój użytek lub w celach przedstawienia go instytucjom

UWAGA!

W trakcie roku można dołączyć do grup w dowolnym momencie roku szkolnego.

Po uprzednich konsultacjach z nauczycielem kwalifikującym, który wskaże najwłaściwszy moment, w którym będzie można dołączyć, możecie Państwo zweryfikować sugestie nauczyciela na lekcji próbnej.