CENY

Cena lekcji STACJONARNYCH niezależnie od poziomu

UWAGA! Do końca semestru czyli do 30.06.21r. wszystkie lekcje są prowadzone online. Ceny znajdziesz w drugiej tabelce.

W naszej Szkole lekcje z lektorami włoskimi kosztują tyle samo co lekcje z lektorkami polskimi!

UWAGA! Lekcje indywidualne nie są objęte zniżką za kontynuację.

90 mindo godz.14.00 po godz. 14.00 
2 x w tyg.115zł120zł
1 x w tyg.120zł125zł
w soboty125zł140zł
60 mindo godz. 14.00 po godz. 14.00 
2 x w tyg.82zł87zł
1 x w tyg.87zł92zł
w soboty92zł97zł
45 mindo godz. 14.00po godz. 14.00
2 x w tyg.68zł73zł
1 x w tyg.73zł77zł
w soboty77zł81zł

Cena lekcji online niezależnie od poziomu (Egzaminacyjne pod tabelką)

90 mindo godz.14.00 po godz. 14.00 
2 x w tyg.110zł115zł
1 x w tyg.115zł120zł
w soboty120zł135zł
60 mindo godz. 14.00 po godz. 14.00 
2 x w tyg.74zł78zł
1 x w tyg.83zł87zł
w soboty87zł95zł
45 mindo godz. 14.00po godz. 14.00
2 x w tyg.64zł68zł
1 x w tyg.68zł73zł
w soboty73zł79zł

Lekcje ind. przygotowujące do egzaminu: 90 min -140zł; 60min – 97zł; 45min – 81zł

Przy zapisie, do momentu podpisania umowy w naszej Szkole nie prosimy o żadną zaliczkę.

W przypadku rezygnacji z kursu w ciągu 7 dni od daty pierwszej lekcji, Szkoła zwraca pełną wpłaconą kwotę.

W każdym momencie uczący się ma prawo zrezygnować z umowy co wiąże się z dodatkowymi kosztami lub otrzymać status zawieszonego słuchacza co oznacza, że będzie mógł wybrać semestr nauki w dowolnym momencie dowolnego roku szkolnego.

W październiku umowa standardowo zawierana jest na rok nauki. W przypadku, kiedy uczący się już od początku wie, że nie może uczestniczyć w II-gim semestrze, za zgodą Szkoły może podpisać umowę tylko na jeden semestr, jednak do ceny semestru doliczane jest 30%.

Umowa zostaje zawarta przed rozpoczęciem kursu, a w ramach jej warunków należy wpłacić na konto Szkoły odpowiednią kwotę w ciągu 2 dni od daty jej podpisania.