kursy online

DYDAKTYKA

W naszej Szkole nauczanie online to coś znacznie więcej niż wykorzystanie możliowości technicznych jakie daje platforma internetowa. Dla naszego Zespołu nauczanie na odległość to nowa kompetencja, wymagająca nie tylko znajomości narzędzia, ale przede wszystkim jego wykorzystania w dydaktyce, która jakkolwiek, różni się znaczenie od nauczania stacjonarnego. Jak każda kompetencja uczenie online wymaga od nas po pierwsze silnych podstaw teoretycznych a po drugie doświadczenia. Te pierwsze zdobywamy biorąc czynny udział w webinariach prowadzonych przez najlepszych włoskich badaczy i praktyków. Po drugie zdobywaną wiedzę implementujemy w doświadczeniu, stale weryfikując własne działania podczas wspólnych spotkań, gdzie dzielimy się doświadczeniem i prowadzimy dyskusje dążąc do ustalenia jak najlepszych wytycznych do naszych działań. 

W naszej dydaktyce jednym z najważniejszych elementów jest collaborative learnig i dialogical learnig. Z tym ostatnim wiążę się dydaktyka interkulturowa (element niezbędny w nabywaniu kompetencji komunikacyjne w języku obcym) oraz dydaktyka tożsamościowa. Ten drugi koncept oznacza, że nabywanie umiejętności porozumiewania się w języku obcym jest niczym innym jak wyrażaniem siebie (jako osoby o indywidulanych cechach) w obcym języku i zdolnością do rozumienia przedstawiciela odmiennej kultury w całej Jego złożoności. W związku z powyższym podstawą jest takie prowadzenie zajęć grupowych, które pozwoli zminimalizować tzw. bloki afektywne, utrudniające przyswajanie wiedzy. 

KIEDY?

Kursy w roku szkolnym rozpoczniemy na początku października. Możliwość zapisu oraz szczegóły i nowości dotyczące  roku szkolnego 2021/22  będą dostępne na naszych stronach internetowych po 15.08.  

Trwają zapisy na superintensywne kursy wakacyjne. 

WYBÓR POZIOMU

Pamiętaj, że w naszej Szkole masz do wyboru aż 12 poziomów. Jeśli nie uczyłaś/eś się u nas wcześniej lub w Twojej biografii językowej zaszły zmiany, wykonaj test.  W ciągu 2 dni od zrobienia testu skontaktujemy się z Tobą (ewentualnie, jeśli będzie taka potrzeba) zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną online. 

Dla kogo?

Kursy grupowe online przeznaczone są dla osób, które nie mieszkają w Poznaniu lub nie mogą/nie chcą  dojeżdżać. 

W JAKIM TRYBIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

W roku szkolnym. zajęcia odbywają się  2 x w tygodniu lub 1 x  w tyg. (180min lub 90min).  

W wakacje mają charakter superintensywny czyli zajęcia są codziennie lub prawie codziennie.

 

CZYM SIĘ RÓŻNIĄ OD KURSÓW STACJONARNYCH?

Podobnie jak kursy stacjonarne, grupowe kursy online proponowane są na wszystkich poziomach (kliknij tutaj).

Inaczej niż w przypadku kursów stacjonarnych, umowa podpisywana jest tylko na jeden poziom.

Korzystając z narzędzi internetowych i biorąc pod uwagę to jak współcześnie uczymy się (większa autonomia, powszechny dostęp do wiedzy), nauczanie online jest bardziej ukierunkowane na tzw. odwróconą lekcję (flipped classroom), szczególnie na poziomach bardziej zaawansowanych. Dzięki temu podejściu, pracując przed lekcją w domu, każdy może przyswajać wiedzę w swoim tempie. Ucząc się sami stosujemy (niekoniecznie świadomie) odmienne strategie przyswajania nowej wiedzy, a na lekcji możemy już wspólnie pracować pod kierunkiem lektora. Lekcja odwrócona ma oczywiście większe zastosowanie wraz z rosnącym poziomem zaawansowania języka.

PODRĘCZNIK I NARZĘDZIA

  1. W naszej Szkole pracujemy na Nuovo Espresso. Na zajęciach online wydawnictwo Alma przygotowało już podręcznik do pracy online! Teraz ćwiczenia możecie wykonywać interaktywnie. W okresie kursów wakacyjnych , ze względu na specyfikę kursu (zajęcia codziennie), pracujemy na materiałach pzrygotowanych przez nas.
  2. Na zajęciach korzystamy z platformy Zoom. To nowoczesne narzędzia zaprojektowane do prowadzenia wideokonferencji, które dają nam nieograniczone możliwości przekazywania wiedzy i uczenia umiejętności, między innymi pracy w grupach a (dla nieobecnych) nagrywania lekcji. Systemy, na których opieramy nauczanie działają sprawnie a interfejs jest przyjazny dla użytkownika. 

3. Autorskie ćwiczenia. Nasi lektorzy przygotowują specjalne ćwiczenia do wykonywania zarówno podczas lekcji online jak i w domu. Te adresowane bezpośrednio do danych grup ćwiczenia od lat pomagają nam zachowywać oryginalność oraz autentyczność, zawierając zadania nawiązujące do sytuacji życiowych lub zawodowych.

Aktywny Udział​

Dzięki obecnie dostępnym aplikacjom możemy na przykład:
∇       zamienić pulpit nauczyciela w tablicę
∇       wspólnie współdzielić dokumenty
∇       wspólnie wykonywać ćwiczenia
∇       odsłuchiwać dialogi
∇       dialogować podobnie jak na lekcji