kursy online

Nowe grupy online dla początkujących A1 startują 4.07.22r.  (czytaj więcej)

DYDAKTYKA

W naszej Szkole nauczanie online to coś znacznie więcej niż wykorzystanie możliwości technicznych jakie daje platforma internetowa. Dla naszego Zespołu nauczanie na odległość to kompetencja, wymagająca nie tylko znajomości narzędzia, ale przede wszystkim jego wykorzystania w dydaktyce. Główne elementy dydaktyka, w przypadku kursów grupowych online w naszej Szkole, są takie same jak w grupach stacjonarnych. Wykorzystując dynamikę grupy zapewniamy, że nauczanie w większej grupie online (do 10 osób), nie jest mniej efektywne niż w małej grupie.  

A oto najważniejsze elementy:

 • dydaktyka oparta na współpracy, zrozumieniu słabości innych, wzajemnej pomocy, i korzystaniu z mocnych stron współuczących się (collaborative learnig)
 • szacunku do Drugiego, respektowania jego odmienności i świadomości, że ta odmienność może nas wzbogacić (dialogical learnig). Tym samym nabywamy  konieczną dla komunikacji interkulturowej (obcojęzycznej) w rozwoju interkulturową kompetencję komunikacyjną. 
 •  porozumiewania się w języku obcym jest niczym innym jak wyrażaniem siebie (jako osoby o indywidulanych cechach) w obcym języku i zdolnością do rozumienia przedstawiciela odmiennej kultury w całej Jego złożoności (authentic teaching)
 • to wszystko pozwala na zminimalizowanie, bardzo utrudniających przyswajanie języka obcego tzw. bloków afektywnych 

Jak każda kompetencja, uczenie online wymaga od nas po pierwsze silnych podstaw teoretycznych a po drugie doświadczenia. Te pierwsze zdobywamy biorąc czynny udział w webinariach prowadzonych przez najlepszych włoskich badaczy i praktyków. Po drugie zdobywaną wiedzę implementujemy w doświadczeniu, stale weryfikując własne działania podczas wspólnych spotkań, gdzie dzielimy się doświadczeniem i prowadzimy dyskusje dążąc do ustalenia jak najlepszych wytycznych do naszych działań. 

WYBÓR POZIOMU

Pamiętaj, że w naszej Szkole masz do wyboru aż 10 poziomów. Jeśli nie uczyłaś/eś się u nas wcześniej lub w Twojej biografii językowej zaszły zmiany, wykonaj test.  W ciągu 2 dni od zrobienia testu skontaktujemy się z Tobą (ewentualnie, jeśli będzie taka potrzeba) zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną online. 

CZYM SIĘ RÓŻNIĄ OD KURSÓW STACJONARNYCH?

Podobnie jak kursy stacjonarne, grupowe kursy online dotyczą wszystkich rodzajów (rodzaje kursów) proponowane są na wszystkich poziomach (zawartość poziomów).

Inaczej niż w przypadku kursów stacjonarnych:
 • grupy tworzone są przez cały rok, aż do 1 kwietnia
 • umowa podpisywana jest tylko na jeden poziom
 • grupy liczą do 10 osób
 • na poziomach od A1- B3 pracujemy na podręczniku interaktywnym

PODRĘCZNIK I NARZĘDZIA

 1. W naszej Szkole pracujemy na Nuovo Espresso. Na zajęciach online wydawnictwo Alma przygotowało już podręcznik do pracy online! Teraz ćwiczenia możecie wykonywać interaktywnie.

Dzięki temu:  

 • lekcja online przebiega sprawniej, ponieważ i Ty i lektor macie łatwy dostęp do różnych funkcji i przejście od jednej do drugiej jest natychmiastowe. 
 • lepiej utrwalasz wiedzę, ponieważ od razu otrzymujesz feedback.
 • możesz powtarzać ćwiczenia wielokrotnie, aż do momentu w którym nie popełnisz błędu.

2. Na zajęciach korzystamy z platformy Zoom. To nowoczesne narzędzia zaprojektowane do prowadzenia wideokonferencji, które daje nam nieograniczone możliwości przekazywania wiedzy i uczenia umiejętności, między innymi pracy w grupach a (dla nieobecnych) nagrywania lekcji. Systemy, na których opieramy nauczanie działają sprawnie a interfejs jest przyjazny dla użytkownika. 

3. Autorskie ćwiczenia. Nasi lektorzy przygotowują specjalne ćwiczenia do wykonywania zarówno podczas lekcji online jak i w domu. Te adresowane bezpośrednio do danych grup ćwiczenia od lat pomagają nam zachowywać oryginalność oraz autentyczność, zawierając zadania nawiązujące do sytuacji życiowych lub zawodowych.

Aktywny Udział​

Dzięki obecnie dostępnym aplikacjom możemy na przykład:
∇       zamienić pulpit nauczyciela w tablicę
∇       wspólnie współdzielić dokumenty
∇       wspólnie wykonywać ćwiczenia
∇       odsłuchiwać dialogi
∇       dialogować podobnie jak na lekcji