REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI
W CENTRUM NAUKI JĘZYKA WŁOSKIEGO „DANTE ALIGHIERI”

  1. Z biblioteki mogą korzystać Słuchacze Centrum Języka Włoskiego „Dante Alighieri”, którzy uczęszczają na kursy w bieżącym semestrze.
  2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne i jest możliwe tymczasem max. do 5 czerwca.
  3. Wypożyczając książkę Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć max. 3 książki.
  5. Wobec osób przetrzymujących książki, stosuje się wstrzymanie wypożyczeń do zwrócenia zaległych pozycji.
  6. Informacje o książkach można uzyskać z katalogu, który znajduje się w siedzibie Szkoły (udostępniony w dwóch wersjach: na stoliczkach w korytarzu Szkoły oraz w wersji elektronicznej na stronie Szkoły www.scdantealighieri.com.pl).
  7. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Słuchacz przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi wypożyczającemu.
  8. Słuchacz, który zgubi lub zniszczy książkę jest zobowiązany do odkupienia tej samej książki albo wpłacenia na konto Szkoły 100% aktualnej ceny rynkowej.
  9. Wypożyczone książki i płyty muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej 20.06.
  10. Korzystanie z biblioteki jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.